Screening & Woonfraude

Opzoek naar betrouwbare screenings en effectieve bestrijding van woonfraude?

Screening nieuwe huurders

Bij Fingerprints & Screening voeren we screeningen uit om potentiƫle nieuwe huurders van huurwoningen of bedrijfspanden te beoordelen. Wij werken in opdracht van verschillende partijen, zoals (sociale) woningcorporaties, vastgoedbeheerders, gemeentes en particuliere verhuurders, om hen te ondersteunen bij het selectieproces van huurders.


Onze screenings zijn gericht op het verkrijgen van waardevolle informatie, in de voor ons beschikbare open- en gesloten bronnen, over de betrouwbaarheid van een huurder. We beoordelen verschillende aspecten om een volledig beeld te krijgen, waaronder:

 • Betrouwbaarheid als huurder: We onderzoeken het huurgedrag van de potentiĆ«le huurder, zoals eerdere betalingsachterstanden, eventuele uitzettingen of geschillen met voormalige verhuurders.

 • Betalingsgedrag: We controleren of de huurder zijn huidige en voorgaande huurverplichtingen op tijd heeft voldaan. Dit geeft inzicht in de financiĆ«le stabiliteit van de huurder. 

 • Bedrijfsregistratie: Indien de huurder een bedrijf heeft, controleren we de bedrijfsregistratie om te verifiĆ«ren of het bedrijf op naam van de huurder staat. Dit helpt om de legitimiteit van de huurder te beoordelen.

 • Vastgoedbezit: We gaan na of de huurder vastgoed in eigendom heeft. Dit kan van belang zijn om de financiĆ«le situatie en het potentieel risico op wanbetaling te beoordelen.

 • Incasso's: We kijken of er momenteel lopende incasso's zijn op naam van de huurder. Dit geeft inzicht in eventuele financiĆ«le problemen of openstaande schulden.

Door middel van deze uitgebreide screening kunnen onze opdrachtgevers weloverwogen beslissingen nemen bij het selecteren van huurders. Hierdoor kunnen ze de risico's op onbetaalde huur, geschillen of andere problemen minimaliseren.

Bij Fingerprints & Screening streven we ernaar om een betrouwbare en professionele screeningdienst te leveren aan al onze klanten. Neem gerust contact met ons op als u meer informatie wilt of als u interesse heeft in onze screeningdiensten.

Onderzoek woonfraude

Wanneer je geconfronteerd wordt met mogelijke woonfraude, is het van essentieel belang om de juiste stappen te nemen om de situatie aan te pakken. Onze grondige en efficiƫnte aanpak biedt de nodige inzichten en bewijsmateriaal om de waarheid te achterhalen.

Met behulp van ons plan van aanpak, dat bestaat uit vier duidelijke stappen, zorgen wij voor een gedegen onderzoek naar de verhuurde woonruimte. Van het vooronderzoek tot de afronding van het onderzoek, kunt u rekenen op onze expertise en professionaliteit.

Het opsporen van woonfraude is een belangrijke taak om ervoor te zorgen dat iedereen eerlijke en rechtmatige huisvesting krijgt.

 • Vooronderzoek: Signalen van woonfraude.
  Het onderzoek begint met een grondig vooronderzoek. Hierbij proberen we signalen van mogelijke woonfraude te vinden. Dit doen wij onder andere door het doorzoeken van registers, informatie op het internet en de aangeleverde informatie door opdrachtgever. Door deze eerste fase kunnen we bepalen of er voldoende aanwijzingen zijn om verder te gaan met het onderzoek.

 • Plan van aanpak: Ontwikkelen van een strategie.
  Als uit het vooronderzoek blijkt dat er signalen zijn van woonfraude, wordt er een plan van aanpak opgesteld. Dit plan bevat de specifieke stappen die genomen moeten worden om de woonfraude te onderzoeken. Hier staat onder meer in het verzamelen van bewijsmateriaal, het inzetten van observatietechnieken en het identificeren van betrokken partijen en wie verantwoordelijk is voor de woonfraude.

 • Veldwerkonderzoek: Observeren op locatie.
  Een essentieel onderdeel van het onderzoek naar woonfraude is het veldwerkonderzoek. Dit houdt in dat er op locatie de wijze van bewoning wordt vastgesteld en de verantwoordelijke partij(en) worden identificeren. Door nauwlettend te observeren en mogelijke onregelmatigheden te documenteren, wordt er waardevol bewijsmateriaal worden verzameld.

 • Tussentijdse evaluatie en overleg
  Tijdens het onderzoek is het belangrijk om regelmatig tussentijdse evaluaties uit te voeren en overleg te plegen met de opdrachtgever. Op basis van de verzamelde informatie wordt beoordeeld of er sprake is van woonfraude en in welke mate. Deze evaluatie bepaalt ook hoe het onderzoek verder zal verlopen.

 • Afronding: Rapportage en aanvullend onderzoek
  Bij afronding van het onderzoek worden de gebleken feiten gerapporteerd. Indien nodig kan er aanvullend buurtonderzoek worden uitgevoerd of kunnen er confrontatiegesprekken plaatsvinden met betrokken partijen. Dit helpt bij het verzamelen van aanvullende informatie en het verifiƫren van bevindingen.

Het uitvoeren van een grondig onderzoek naar woonfraude vereist expertise, geduld en de juiste methoden. Door het volgen van deze stappen en het toepassen van de besproken methoden, kan woonfraude effectief worden opgespoord en aangepakt.


Ontdek wat we voor u kunnen betekenen en neem contact met ons op voor meer informatie of om direct een onderzoek aan te vragen.