>Het verschil tussen een Canadian RCMP Certified Criminal Record Check en de Privacy Act Check
Het verschil tussen een Canadian RCMP Certified Criminal Record Check en de Privacy Act Check
06 september 2023 

Het verschil tussen een Canadian RCMP Certified Criminal Record Check en de Privacy Act Check

Het verkrijgen van een visum of een permanente verblijfsvergunning in een ander land is een complex proces dat vaak het overleggen van verschillende documenten en achtergrondcontroles vereist. Als het gaat om immigratie naar de Verenigde Staten, moeten aanvragers specifieke documenten overleggen om aan de eisen te voldoen. Een van de documenten die aanvragers soms in de war kunnen brengen, zijn de RCMP Certified Criminal Record Check en de Privacy Act Check. In deze blogpost zullen we het verschil tussen deze twee controles uitleggen en waarom de RCMP Certified Criminal Record Check niet wordt geaccepteerd voor een Green Card aanvraag in de VS.

RCMP Certified Criminal Record Check:

Een RCMP Certified Criminal Record Check is een document dat wordt uitgegeven door de Royal Canadian Mounted Police, de nationale politie van Canada. Dit document bevat gedetailleerde informatie over de strafrechtelijke geschiedenis van een individu in Canada, zoals arrestaties, veroordelingen en andere relevante strafrechtelijke gegevens. Het is bedoeld om aan te tonen of iemand een strafblad heeft en, zo ja, welke strafbare feiten er zijn gepleegd.

Aanvragers kunnen een RCMP Certified Criminal Record Check aanvragen voor verschillende doeleinden, waaronder werkgerelateerde toepassingen, vrijwilligerswerk, immigratieprocedures en meer.

Privacy Act Check:

Een Privacy Act Check heeft betrekking op de naleving van de privacywetgeving van Canada bij het verzamelen, opslaan, gebruiken en delen van persoonlijke informatie van individuen. Het controleert of organisaties en overheidsinstanties zich houden aan de relevante privacywetten en -voorschriften bij het verwerken van persoonlijke gegevens. Dit proces is bedoeld om de privacy van individuen te beschermen en ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie niet ongepast wordt gebruikt of gedeeld.

Waarom wordt een RCMP Certified Criminal Record Check niet geaccepteerd voor een Green Card aanvraag in de VS?

Het kan verwarrend lijken waarom een RCMP Certified Criminal Record Check, die gedetailleerde informatie over iemands strafrechtelijke geschiedenis bevat, niet voldoende is voor een Green Card aanvraag in de Verenigde Staten. Het belangrijkste verschil ligt in de wettelijke en privacyaspecten van gegevensuitwisseling tussen landen.

De Verenigde Staten en Canada hebben elk hun eigen privacywetgeving en protocollen voor het delen van persoonlijke informatie en strafrechtelijke gegevens. De Privacy Act in Canada en vergelijkbare wetten in de Verenigde Staten regelen hoe persoonlijke informatie wordt behandeld en gedeeld.

Om te voldoen aan de privacywetten in beide landen, moet een aanvrager voor een Green Card in de Verenigde Staten specifieke controles ondergaan die voldoen aan de Amerikaanse wetgeving. Dit omvat het verkrijgen van een Amerikaanse versie van een criminaliteitscontrole die voldoet aan de Amerikaanse normen en wettelijke vereisten.

Kortom, heb je een certified criminal record check uit Canada nodig voor je US green card aanvraag, selecteer dan altijd Privacy act als type document welke je wilt ontvangen!

Over de schrijver
Expert in Criminal Background Checks and licensed Fingerprint Technician for facilitating the acquisition of police statements, gaming licenses, and financial licenses from all around the world.
Reactie plaatsen