>Veiligheidsonderzoeken

Veiligheidsonderzoeken in Nederland

Veiligheidsonderzoeken in Nederland

Wanneer je een baan hebt welke onder een vertrouwensfunctie valt of je solliciteert op een baan met een vertrouwensfunctie dan is de kans groot dat er een veiligheidsonderzoek wordt naar jou wordt gestart.
Het kan zijn dat jij tijdens het uitvoeren van de vertrouwensfunctie te maken krijgt met vertrouwelijke informatie of het kan zijn dat jij gaat werken op een bijzondere locatie (dit zijn doorgaans locaties waar niet iedereen zo maar toegang tot heeft).

Het veiligheidsonderzoek wordt altijd door de werkgever aangevraagd en kan past gestart worden wanneer jij je sollicitatieprocedure hebt afgerond. Sommige functies vereisen dat je om de zoveel jaar weer opnieuw een veiligheidsonderzoek krijgt, jouw werkgever vraagt dan na een bepaald termijn (tenminste na 5 jaar) opnieuw een veiligheidsonderzoek aan.

De veiligheidsonderzoeken van de AIVD en de MIVD zijn onderverdeeld in 3 categorieën. Deze geven aan hoe zwaar het veiligheidsonderzoek is welke jij krijgt. Deze veiligheidsonderzoeken worden in Nederland uitgevoerd door de Unit Veiligheidsonderzoeken (UVO).

1) Het minst uitgebreide veiligheidsonderzoek is het C-veiligheidsonderzoek. Hier wordt alleen jij gescreend en worden eventuele partners niet meegenomen in het onderzoek. Tijdens dit onderzoek kijken ze tot 5 jaar terug. Als jij in deze periode die onderzocht wordt ook in het buitenland hebt verbleven dan wordt dit ook onderzocht.

Voorbeeld 1: Jij hebt ik de afgelopen 5 jaar een periode van 1 jaar in Amerika gewoond. Dan is een onderdeel van het veiligheidsonderzoek dat jij een politieverklaring aanvraagt in Amerika over de tijd dat jij daar hebt gewoond.

Voorbeeld 2: Jij hebt 8 jaar geleden een jaar in Amerika gewoond. Je krijgt nu een C-veiligheidsonderzoek, doordat de termijn van het onderzoek 5 jaar is hoef jij nu niet je verklaring in Amerika op te vragen. Deze valt buiten de te onderzoeken periode.  

2) Het veiligheidsonderzoek welke daarna komt is de B-veiligheidsonderzoek. Dit onderzoek is net wat uitgebreider dan het C-veiligheidsonderzoek. Tijdens dit onderzoek kijken ze tot 8 jaar terug en nemen ze jouw partner (als je deze hebt) ook mee in het onderzoek. Als jij in deze periode die onderzocht wordt ook in het buitenland hebt verbleven dan wordt dit ook onderzocht.

Voorbeeld 1: Je hebt in de afgelopen 8 jaar een jaar in Canada gewoond, daar heb je jouw huidige partner ontmoet. Jij krijgt nu een B-veiligheidsonderzoek, zowel jij als jouw partner moeten dan een politieverklaring opvragen in Canada.

Voorbeeld 2: Jij hebt in de afgelopen 8 jaar niet in het buitenland gewoond, maar jouw partner heeft in deze 8 jaar wel een periode in het buitenland verbleven/gewoond, dan hoef jij dus geen politieverklaring in het buitenland op te vragen, jouw partner moet dit dan wel doen als dit in de termijn valt wat ze van jouw partner willen controleren.


3) De meest uitgebreide veiligheidsonderzoek is de A-veiligheidsonderzoek. Tijdens dit onderzoek kijken ze tot 10 jaar terug en nemen ze jouw partner (als je deze hebt) ook mee in het onderzoek. Daarnaast worden er ook vragen gesteld over jouw directe familieleden. Vaak vindt er tijdens dit A-veiligheidsonderzoek ook een interview plaats bij jou thuis.

Het doel van een veiligheidsonderzoek is om te onderzoeken of jij onder alle omstandigheden jouw functie ten goede trouw kunt uitvoeren. Daarnaast is het veiligheidsonderzoek onderdeel van de internationale- en nationale veiligheid.


Alle informatie over deze veiligheidsonderzoeken kan je vinden op de website van de AIVD.

Reactie plaatsen