> Geslachtcodes voor op US vingerafdrukkaarten

Geslachtcodes voor op US vingerafdrukkaarten

Geslachtscodes op Amerikaanse vingerafdrukkaarten: Een overzicht van de gebruikte codes

Bij het invullen van Amerikaanse vingerafdrukkaarten is het verplicht om je geslacht aan te geven. Deze geslachtsaanduiding wordt weergegeven met behulp van een code, bestaande uit één letter. In de Verenigde Staten worden verschillende codes gehanteerd om diverse geslachtsidentiteiten en -situaties te vertegenwoordigen.

Hieronder volgt een lijst met de geslachtsodes die momenteel in de Verenigde Staten worden gehanteerd op vingerafdrukkaarten:

F = Vrouw:
De code "F" staat voor vrouw en wordt gebruikt om vrouwelijke geslachtsidentiteiten aan te geven.

G = Vrouw met mannelijke referentie:
De code "G" vertegenwoordigt personen die zich identificeren als vrouw, maar met een mannelijke referentie.

M = Man:
De code "M" wordt gebruikt om mannelijke geslachtsidentiteiten op de vingerafdrukkaarten aan te geven.

N = Man met vrouwelijke referentie:
De code "N" duidt personen aan die zich identificeren als man, maar met een vrouwelijke referentie.

Y = Man, niet gemeld:
De code "Y" is bedoeld voor mannen die ervoor kiezen om hun geslacht niet te melden.

Z = Vrouw, niet gemeld:
De code "Z" wordt gebruikt voor vrouwen die ervoor kiezen om hun geslacht niet te melden.

X = Onbekend geslacht:
De code "X" vertegenwoordigt personen met een onbekend geslacht of die zich identificeren buiten de traditionele man-vrouw-binaire.

Bij het invullen van Amerikaanse vingerafdrukkaarten is het verplicht om een geslachtsaanduiding in te vullen met behulp van een geslachtscode. Deze codes variëren van de gebruikelijke mannelijke en vrouwelijke identiteiten tot specifieke situaties waarin een persoon verwijst naar een ander geslacht dan hun eigen identiteit of ervoor kiest om hun geslacht niet te melden. Bovendien is er ook een code voor personen met een onbekend geslacht of die zich identificeren buiten de traditionele man-vrouw-binaire. Het gebruik van deze geslachtsodes op vingerafdrukkaarten draagt bij aan het vastleggen van informatie voor identificatiedoeleinden, terwijl het ook ruimte biedt voor genderdiversiteit en zelfidentificatie.


Reactie plaatsen